#1024

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 2

Class: Kiếm

Level: 100

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm Lv 100( 67%) ( KHÔNG SKILL 10X )- Nhân Vật Nam - Igame : kling23 - Vũ Khí 7x + 12 Tl 6 - 7m12 - 3m8 , 8 sách tiềm năng , sói 3s ( tbs 6646 ) rương 3m5 yên

400,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 2

Class: Kiếm

Level: 100

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm Lv 100( 67%) ( KHÔNG SKILL 10X )- Nhân Vật Nam - Igame : kling23 - Vũ Khí 7x + 12 Tl 6 - 7m12 - 3m8 , 8 sách tiềm năng , sói 3s ( tbs 6646 ) rương 3m5 yên

Tài khoản liên quan

Tiêu 103(24%)(KHÔNG SKILL 10X ) -...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 103
TTGT: Không
440,000đ
Kunai 60 ( 58.88% ) - Nhân vật n...
Server: 3
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
130,000đ
Tiêu 104 ( 2.57% )- KHÔNG SKILL10...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 104
TTGT: Không
440,000đ
Tiêu 116 Sever Shuriken ( Không s...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 116
TTGT: Không
440,000đ

Edit on game/setting/footer