#1028

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 2

Class: Kunai

Level: 60

TTGT: Không

Nổi bật: Kunai 60( 5.41%) - ( Nhân vật nam ) - Igame : divinetuan - Vũ khí tl 6 , găng tay tinh luyện 5 , 2 món 14 , 7 món 12 , 1 món 8 , 8 sách tiềm năng , 2 sách kĩ năng , không sói , rương 18m yên

360,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 2

Class: Kunai

Level: 60

TTGT: Không

Nổi bật: Kunai 60( 5.41%) - ( Nhân vật nam ) - Igame : divinetuan - Vũ khí tl 6 , găng tay tinh luyện 5 , 2 món 14 , 7 món 12 , 1 món 8 , 8 sách tiềm năng , 2 sách kĩ năng , không sói , rương 18m yên

Tài khoản liên quan

Cung 93 ( 68.49%) - Nhân vật n...
Server: 2
Class: Cung
Level: 93
TTGT: Không
520,000đ
Cung 69 ( Nhân Vật Nam ) - Igame...
Server: 2
Class: Cung
Level: 69
TTGT: Không
120,000đ
Kunai 60 ( 58.88% ) - Nhân vật n...
Server: 3
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
130,000đ
Tiêu lever 84 (74,09%) - vũ Khí ...
Server: 3
Class: Tiêu
Level: 84
TTGT: Không
300,000đ

Edit on game/setting/footer