#1032

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 4

Class: Kunai

Level: 71

TTGT: Không

Nổi bật: Kunai 71 ( 83.67% ) - Sever 4 - Nhân vật nam - Igame : xaxataora0 , sét đồ + 8 , vũ khí +11 , bùa + 12 , 0 sách , sói trắng full tb ( tl 0100 ) rương 7m yên

120,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 4

Class: Kunai

Level: 71

TTGT: Không

Nổi bật: Kunai 71 ( 83.67% ) - Sever 4 - Nhân vật nam - Igame : xaxataora0 , sét đồ + 8 , vũ khí +11 , bùa + 12 , 0 sách , sói trắng full tb ( tl 0100 ) rương 7m yên

Tài khoản liên quan

Tiêu 70 (78% ) - Sever4 - Nhân v...
Server: 4
Class: Tiêu
Level: 70
TTGT: Không
80,000đ
Cung 75 Sever Katana Ful 8-10 - Th...
Server: 5
Class: Cung
Level: 75
TTGT: Không
80,000đ
Tiêu 103(24%)(KHÔNG SKILL 10X ) -...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 103
TTGT: Không
440,000đ
Kunai 60( 5.41%) - ( Nhân vật na...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
360,000đ

Edit on game/setting/footer