#1038

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 2

Class: Kiếm

Level: 86

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 86 ( 21% ) - Nhân vật nữ - Sever 2 - Igame : Xinhkoban - Sét đồ 2m12 - ful 8-9-10 , 2 sách , sói lv 100 tbs ( tl 301 ) ( rương 60m yên )

160,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 2

Class: Kiếm

Level: 86

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 86 ( 21% ) - Nhân vật nữ - Sever 2 - Igame : Xinhkoban - Sét đồ 2m12 - ful 8-9-10 , 2 sách , sói lv 100 tbs ( tl 301 ) ( rương 60m yên )

Tài khoản liên quan

Kunai 64 ( 31.17 % ) - Nhân Vật ...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 64
TTGT: Không
96,000đ
Tiêu 130 ( 99,99% ) - Sever4 - Nh...
Server: 4
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
1,600,000đ
Kiếm lv 59 ( 3.85% ) - Sever 4 - ...
Server: 4
Class: Kiếm
Level: 59
TTGT: Không
80,000đ
Tiêu 103(24%)(KHÔNG SKILL 10X ) -...
Server: 2
Class: Tiêu
Level: 103
TTGT: Không
440,000đ

Edit on game/setting/footer