#1039

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 5

Class: Quạt

Level: 101

TTGT: Không

Nổi bật: Quạt 101 ( 90.95% ) - Nhân vật nam - Sever5 - Igame : loltieu - ( Đã skill 10x ) - Sét đồ +12 , 1 món 8 , găng tay tl4 - 2 sách - sx lv100 ( tbx 2432) ( rương 850k yên )

400,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 5

Class: Quạt

Level: 101

TTGT: Không

Nổi bật: Quạt 101 ( 90.95% ) - Nhân vật nam - Sever5 - Igame : loltieu - ( Đã skill 10x ) - Sét đồ +12 , 1 món 8 , găng tay tl4 - 2 sách - sx lv100 ( tbx 2432) ( rương 850k yên )

Tài khoản liên quan

Kiếm 127 Sever Tessen . Vũ khí ...
Server: 2
Class: Kiếm
Level: 127
TTGT: Không
1,040,000đ
Cung 69 ( Nhân Vật Nam ) - Igame...
Server: 2
Class: Cung
Level: 69
TTGT: Không
120,000đ
Kunai 50 - nhân vật nữ - sever...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 50
TTGT: Không
64,000đ
Kunai 60( 5.41%) - ( Nhân vật na...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
360,000đ

Edit on game/setting/footer