#1042

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 4

Class: Kiếm

Level: 59

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm lv 59 ( 3.85% ) - Sever 4 - Nhân vật nữ - Igame : trumupthue - sét đồ +8 - 0 sách , sói 2tb ( tl 00) ( rương 427k yên )

80,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 4

Class: Kiếm

Level: 59

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm lv 59 ( 3.85% ) - Sever 4 - Nhân vật nữ - Igame : trumupthue - sét đồ +8 - 0 sách , sói 2tb ( tl 00) ( rương 427k yên )

Tài khoản liên quan

Kunai 64 ( 31.17 % ) - Nhân Vật ...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 64
TTGT: Không
96,000đ
Kunai 60( 5.41%) - ( Nhân vật na...
Server: 2
Class: Kunai
Level: 60
TTGT: Không
360,000đ
Cung Lv 74 ( 2.40 %) - Sever 4 ( Nh...
Server: 4
Class: Cung
Level: 74
TTGT: Không
120,000đ
Cung 69 ( Nhân Vật Nam ) - Igame...
Server: 2
Class: Cung
Level: 69
TTGT: Không
120,000đ

Edit on game/setting/footer