#1052

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 5

Class: Tiêu

Level: 70

TTGT: Không

Nổi bật: Tiêu 70 ( 47.15 % ) - Nhân vật nam - Sever 5 - Igame : 0xowowox0 - sét đồ 8-10 , 8 sách , sói ful tb ( tl 1111) ( rương 63k yên )

104,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 5

Class: Tiêu

Level: 70

TTGT: Không

Nổi bật: Tiêu 70 ( 47.15 % ) - Nhân vật nam - Sever 5 - Igame : 0xowowox0 - sét đồ 8-10 , 8 sách , sói ful tb ( tl 1111) ( rương 63k yên )

Tài khoản liên quan

Cung Lv 74 ( 2.40 %) - Sever 4 ( Nh...
Server: 4
Class: Cung
Level: 74
TTGT: Không
120,000đ
Tiêu 130 ( 99,99%) - Sever4 - Nhâ...
Server: 4
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
1,280,000đ
Quạt 101 ( 90.95% ) - Nhân vật...
Server: 5
Class: Quạt
Level: 101
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu lever 84 (74,09%) - vũ Khí ...
Server: 3
Class: Tiêu
Level: 84
TTGT: Không
300,000đ

Edit on game/setting/footer