DỊCH VỤ Bán Xu All Server

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 500,000đ
Hệ số:

Ae chọn số tiền và nhận số xu tương ứng.
Ghi chuẩn tên nhân vật rồi vào làng Tone 24 giao dịch với bot  @azgiaoxu để lấy xu.

Mô tả

Ae chọn số tiền và nhận số xu tương ứng.
Ghi chuẩn tên nhân vật rồi vào làng Tone 24 giao dịch với bot  @azgiaoxu để lấy xu.