Tất cả
Rank: Vàng - Tướng: 17 Trang ...
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
Trạng thái:
50,000đ
Rank: bạch kim - tướng: 19 - ...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
Trạng thái:
50,000đ
Rank: Vàng - Tướng: 17 - Tran...
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
Trạng thái:
20,000đ
Rank: Bạch Kim- Tướng: 14- T...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
Trạng thái:
30,000đ

Edit on game/setting/footer